De Nummer 70

De Nummer 70 is een voormalig sleepschip van het model Kempenaar en heeft een fraai geveegde kont en een sierlijke zeeg, al zeggen we het zelf. Het geklonken schip is door de Watergeuzen aangekocht en we verhuisden in 1998 na een lange zoektocht naar een geschikte plaats uiteindelijk met de hele groep vanuit de Willem 3 kazerne uit de binnenstad naar dit fraaie drijvende onderkomen in de Binnenhaven.

De Nummer 70

De Nummer 70 is een oud militair vaartuig, waarvan nog steeds staatsgeheim is wat haar functie is geweest, maar voor zover toch (stiekem) bekend zou het een munitie-transport-schip geweest zijn, de RV 70. Toen deze functie verviel heeft defensie er cursuslokalen ingebouwd, die vervolgens door ons weer zijn omgedoopt tot Het Hordehol, Het Ruim en Het Kraaiennest voor de 3 waterspeltakken Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart. De Nummer 70 is ook de enige boot van de groep die niet met de letter P. begint. Ook bijzonder.

Andere lokalen en bijzondere plaatsen a/b de Nummer 70:
- Voorpiek: extra opslagplaats voor de ankerketting en andere rommel
- Kombuis: lekker kokkerellen onder het warme voordek
- Vooronder: elektramagazijn met dezelfde atmosferische condities
- Botenmagazijn en zoldertje: het domein van de Botenbaas
- Scheepsraadlokaal: voor bootslui en kwartiermeesters
- Roef: top secret, staf only!
- Gangboord: de looppaden aan boord
- Gangway: de gele toegangsbrug van de wal naar het schip
- Riemenopslag: van buiten af bereikbare bun voor 12 * sets van 6 riemen
- Bun: te herkennen aan het zware zwarte deksel
- Watertanks: we hebben er 3, maar gebruiken er eentje: precies genoeg
- Toiletgroep: 'laat uw hoop maar varen is het credo tijdens de wc-tennis'
- Werkplaats: voor aller hande staal- en laswerkzaamheden te gebruiken
- Verfhok: veilige opslagplaats voor verf van de complete vloot
- Stookhok: er is geen scheepsmotor a/b maar wel veel reserve onderdelen en natuurlijk een cv+hydrofoor
- Achteronder: het voormalige logement van de kap’tein, heeft plaats gemaakt voor verkleedkleren
- Achterdek: vlag en campagne met uitzicht op de steiger.

Specificaties

De Kempenaar is gebouwd om de Zuid-Willemsvaart en de Kempense kanalen te kunnen passeren.

Specificaties
Type : Sleep Kempenaar
Bouwjaar : 1927
Lengte: 49,70 m
Breedte: 6,60 m
Diepgang: 0,30 - 0,70 m
Verplaatsing: 220-500 ton
Motor: geen

Met de bouw van Kempenaars, aanvankelijk nog ijzeren sleepschepen welke ook gejaagd werden, werd begonnen op het einde van de 19de eeuw. Tot 1930 werden in België bijna 300 van deze binnenschepen te water gelaten. Later werden de schepen gemotoriseerd. De naoorlogse Kempenaars werden gebouwd als motorvrachtschip en hadden een wezenlijk andere vorm als de sleep-kempenaars van vóór WO2.

Geschiedenis

In verband met het feit dat Nederland zich bij de NAVO had aangesloten, diende ten behoeve van het Eerste legerkorps in de vijftiger jaren een munitie-oorlogsreserve van grote omvang te worden opgebouwd. Er zijn honderden munitie-sleepschepen geweest die strategisch verspreid over het gehele land lagen om het de vijand bij een aanval zo moeilijk mogelijk te maken, in de buurt van kazernes en op veilige afstand van woongebieden. Het ging om schepen met NATO-munitie voor het Nederlandse leger, meest kempenaars en dortmunders. De schepen moesten elke drie jaar het water uit voor een werfbeurt en zagen er meestal uit als jachten, het waren vrijwel altijd particulieren die aan boord woonden.

Het eerste munitieschepenmagazijn werd op 16 oktober 1953 opgericht als 41e Munitie Uitrustings Magazijn in de Botlek. De schippers stelden graag hun schip voor deze vorm van munitieopslag beschikbaar. Ze waren verzekerd van een vrij hoog vast inkomen en lagen gedurende lange tijd op een zelfde locatie. Het gezin mocht aan boord blijven en speciale regelingen werden getroffen voor het naar school gaan van kinderen.

Op 26 januari 1965 werd het laatste schip gelost waarmee een einde kwam aan de oplegging van munitie in binnenvaartuigen.

1929: gebouwd als sleepkast
1926 - 1945   in gebruik als sleepschip (mogelijk al voor munitietransport)
1945 - 1969   munitie opslagschip (mogelijk Ammerzoden)
1969 - 1996   'Rijksvaartuig 70'. Opleidingsschip pontonniers (gelegen in defensiehaven te Hedel)
1996 - 1997   'Welmoet', ex-RV70 verkocht aan zeilmakerij Friesland (gelegen in Lemmer)
1997 - 1998   'Welmoet', ex-RV70 aangekocht door de Watergeuzen te Vlissingen, omgedoopt tot Nummer 70
1998 - 2007   'De Nummer 70' en 'tijdelijke' ligplaats aan de Koningsweg (oude vismijn, Vlissingen)
2007 - heden  'De Nummer 70' verhuisd van Koningsweg naar Visserijkade (oude PSD-steiger, Vlissingen)

Heden

Om de ergste warmte te weren en zo schade aan de munitie te voorkomen waren een aantal optie: niks doen, rieten matten of aluminiumverf toepassen. Dat laatste is de redding geweest van de Nummer 70, want deze verf heeft haar lange tijd beschermd. Echter, door de tand des tijds, de zilte Vlissingse lucht en het gebrek aan tijd voor grondig onderhoud heeft ons trotse wachtschip toch wat geleden. Eens per 5 jaar ondergaat ze een dokbeurt waar behalve de baard wordt verwijderd ook de slechte plekke worden opgelast. In 2008 is zelfs de windwaterlijn aan stuurboord én bakboordzijde geheel gedubbeld.

We hebben natuurlijk veel meer grote en kleine karweitjes uitgevoerd: Ankerwinch voor verwijderd, deze is opgeknapt en doet nu weer actief dienst op de klipper Avontuur uit Goes, de ankerwinch van achter naar voren geplaatst, de kont en voordek gedubbeld, de toiletafvoer aangepast, gaatjes gedicht, oude leidingen en grote radiators verwijderd en nog veel meer. Koop een boot, werk je …(!) De volgende uitdaging is om in 2014-2015 het schip volledig in een stevige verflaag te krijgen, en wel graag op een schone roestvrije ondergrond. De kleurstelling is even veranderlijk als de hoeveelheid beschikbaar gestelde verf.