Geschiedenis

Oprichting scouting de Watergeuzen

Na de bevrijding werd ook in Vlissingen de padvinderij weer heropgericht. Er ontstonden in het begin van de jaren ‘50 zelf 6 troepen: Genummerd van I t/m VI. Het precieze ontstaan van onze groep ‘De Watergeuzen’ is niet bekend, maar in de jaren ’53 – ’54 besloten de landverkenners van groep III (de Phoenix) om zeeverkenner te worden en sloten zich aan bij groep IV, de Evertsengroep. Niet veel later scheidt een troep zich af van deze groep en begint een zelfstandig bestaan onder leiding van schipper Willem van der Hoek. Deze nieuwe groep III besluit om zich ‘De Watergeuzen’ te gaan noemen, compleet met grijze das.

In 1954 begon hij met zo’n 20 jongens en hun eerste zomerkamp hielden ze in Renesse. De troep wordt later uitgebreid met jongens die van de toen opgedoekte groep II kwamen en in begin van de jaren ’60 met drie bakken die afgestoten werden van groep V (De Scheldezwervers). We hadden nu zes bakken en dat is lang zo gebleven.

In 1956 zijn we verhuisd naar de Willem III kazerne, voorheen zaten we in de bierbrouwerij, waar we een lokaaltje van de Nationale Reserve kregen, die wegging. Ook de Welpenhorde, die vanaf het allereerste begin aan onze groep verbonden was, kwam na veel verhuizingen in de Willem III terecht.

Van het zeeverkenner spelen kwam in het begin niet zoveel terecht. Boten waren er niet en er werd dan ook maar één keer in de maand gevaren volgens een vaarrooster, in samenwerking met de andere zeeverkennersgroepen. Mede door de grote inzet van de groepscommisie en de steun van de leiding, kwamen we toch in het bezit van boten en ander materiaal. Deze eerste boten die we hadden waren zgn. life-boats.

Door een gunstig beleid en veel medewerking van ouders, ging het de groep steeds beter. We kregen meer lokalen in de Willem III en in 1963 kochten we onze eerste officiële boot, een Lelievlet. De boten daarvoor waren voornamelijk afgestoten materiaal van het Loodswezen. Vlak daarna namen we drie Lelievletten over van een groep uit Middelburg; er hoefden alleen nieuwe bodems in…

Zo groeide de groep langzaam maar zeker. De groepscommissie werd omgezet in een stichtingscommissie, het botenbestand werd uitgebreid tot negen Lelievletten en twee houten boten. In de Willem III werd lokaaltje voor lokaaltje veroverd en we beschikten toen over bijna de halve kazerne. Ook hebben we in de loop der jaren heel wat kampeermaterialen vergaard en aangeschaft, zoals grote tenten (Jumbo’s, Bungee’s, slaap- en kooktenten). Het was allemaal te zien toen we op 14 juni 2009 ons 60-jarig bestaan vierden.

In 1977 werd als één van de eerste in Zeeland een Wilde Vaart afdeling opgericht. Om het leeftijdsverschil in één bak te verkleinen hebben we de troep gesplitst in junior- en seniorverkenners. De eerste zijn jongens van 11½ - 14½ jaar, de tweede van 14½ - 16 jaar. De Senioren noemden we de Wilde Vaart. Ze werken niet meer met een bakssysteem maar functioneren als één groep met een voorzitter, secretaris, penningmeester enz. Natuurlijk speelt hun programma op en om het water, maar daarnaast worden er ook andere activiteiten ondernomen zoals het houden van film-avonden, helpen aan bijv. de braderie, een eetfestijn, aangenomen klussen voor het kampgeld, etc. De leden maken hun programma zelf, waarbij de leiding optreedt als begeleiding. Er zijn op het ogenblik 6 matrozen der Wilde Vaart.

Vele oude tradities zijn overgebleven door de jaren heen. Door het vroegere landverkenner zijn en het gebrek aan botenmateriaal, waren we genoodzaakt om veel kampen op het land te houden. We houden dan ook elk jaar nog landkampen zoals bijv. het Paaskamp, ergens in de bossen in Brabant (Huijbergen). Ook houden we hike’s, doen we kaart- en kompaswerk en besteden we veel aandacht aan het kamperen zelf. Iedere bak heeft naast een boot ook een complete kampeeruitrusting. U ziet het, we doen naast het waterwerk nog veel meer dingen die eigenlijk uniek zijn voor een Zeeverkennersgroep. Naast het Paaskamp is er een Pinksterkamp (ZeWaKa) en een Zomerkamp. Dit Zomerkamp heeft altijd een bepaald thema en wordt steevast in de Biesbosch of Grevelingen gehouden, compleet met ruige spelen, overdag en ’s nachts, veel zeilen, roeien, bomen en krakken, kampvuur en kamperen. Dan zijn er nog talloze andere activiteiten waarvan we er nog een paar noemen: de spectaculaire Sinterklaasviering, vetmiddag, droppings, weekendkampen, St. Jorisviering, roeiwedstrijden, voetbalwedstrijden waarvoor je speciaal je kisten aantrok, trektochten, watergevechten, enz, enz.

Veranderingen

In de loop der jaren is er natuurlijk wel één en ander veranderd: zo zijn we van een jongensgroep overgaan in een club voor jongens én meisjes tussen de 5 en 18 jaar, zonder specifieke geloofsovertuiging. Sinds 1998 zijn we eigenaar van ons trotse wachtschip ‘de Nummer 70’ en hebben we door een fusie aan te gaan met de St. Willibrordusgroep voor onze Bevers en Welpen ‘de Klaverlelie’, een veilig en droog onderkomen in een voormalig kleuterschool. De speltak Dolfijnen werd kort daarna opgericht als eerste van Zeeland, want de ideeën, kennis en woordenschat van een uit de kluitengewassen bootsman verschilde nogal van die van een gemiddelde welp van 10 jaar oud. Nu kon de basiskennis van het varen spelenderwijs worden bijgebracht en is er in elke speltak voldoende uitdaging, passend bij de leeftijd. Zo is de groep aardig uitgedijt met in totaal nu zo’n 110 actieve leden. Sinds 2009 hebben we de 10e Lelievlet in onze vloot opgenomen, zodat we met recht kunnen zeggen dat wij de grootste groep uit Vlissingen zijn.

De reüniecommissie is er zich van bewust dat de hier vertelde geschiedenis niet volledig is. Ook de reeks activiteiten die we nu en vroeger deden is niet compleet. Maar dat is niet erg, want menig oud-lid zal er nog een heleboel bij kunnen verzinnen. En nog steeds is het iedere zaterdag opkomst en organiseren we het spel van scouting op en rond het water, mogelijk gemaakt door een troep enthousiaste leiding en andere vrijwilligers welke de groep een eigen gezicht geven.